Domaćinstva

Domaćinstva – Sopstvena potrošnja – Kupac-proizvođač

Niste sigurni šta se odnosi na vas?

Ograničenje snage solarnog postrojenja za domaćinstva je 10,8 kW.

Niste sigurni šta se odnosi na vas?

Informacije na ovoj stranici će uskoro biti dopunjene

Ukoliko želite da budete u toku sa izmenama i dopunama procedura, pratite sadržaj na ovoj stranici. Informacije će biti ažurirane u narednih nekoliko meseci.

Pravni okvir za domaćinstva za priključenje sistema omogućen je kroz princip kupac-proizvođač.

Ovaj princip omogućava obostranu predaju i preuzimanje energije. U trenutku potrebne potrošnje, a nedovoljno proizvodnje, energija se preuzima iz mreže. Kada korisnik proizvodi viškove, to predaje mreži i virtuelno skladišti za kasniji period kada nema dovoljno proizvodnje i to sve do snage sistema koja ne prevazilazi godišnju potrebu.

Uslov za sticanje statusa kupca-proizvođača ograničen je na nivo odobrene snage kupaca. Za sisteme preko 50 kW nije moguća uprošćena procedura već je za izgradnju potrebno ishodovati građevinsku dozvolu. Uprošćena procedura za sisteme do 50kW se može dodatno pročitati i ovde.

01

Ispunjenost opštih uslova objekta za izvođenje radova koje proverava izvođač​

02

Izgradnja solarnog sistema i povezivanje od strane izvođača radova​

03

Potvrdu o usklađenosti instalacija kupca-proizvođača sa uslovima za priključenje i prateću dokumentaciju (atesti i slično) obezbeđuje takođe izvođač radova ​

04

Zahtev za prilagođavanje mernog mesta podnosi vlasnik ili lice ovlašćeno za ove potrebe (podnosi se nadležnoj elektrodistribuciji)​

05

Zamena brojila dvosmernim koje meri predatu i preuzetu energiju (kupuju i ugrađuju lica ovlašćena 
za ovu delatnost)​

06

Ugovor o preuzimanju mernih uređaja, merno-razvodnih ormana, priključnih vodova instalacija i opreme u merno-razvodnom ormanu sa Elektrodistribucijom Srbije na licu mesta ​

07

Zahtev i Ugovor o potpunom snabdevanju sa neto merenjem potpisuje se sa EPS-om na osnovu modela sa linka​

Na ovoj stranici ćete moći da saznate više o procedurama za priključenje sistema

Informacije o procedurama su trenutno u izradi. Biće dostupne na ovoj stranici početkom sledeće godine.

Hvala na strpljenju.