Kalkulator

Izaberite lokaciju najbližu mestu na kome će sistem biti postavljen

Od lokacije na kojoj se nalazi vaš objekat ili parcela na koju se postavlja solarni sistem zavisi broj sunčanih sati i radijacija koji direktno utiču na moguću proivodnju električne energije iz sistema.

Tip Korisnika

Kolika je površina krova?

Od kog materijala je krov?

Na kojoj strani sveta se montira sistem?

Najbolji rezultati se dobijaju ukoliko paneli mogu da se montiraju na južnoj strani.
Ukoliko je objekat orijentisan ka zapadu, istoku ili severu, poželjno je instalirati sistem sa smanjenim nagibom. Konsultovati izvođače.

Koja je vaša godišnja potrošnja struje u kWh?

Koja je vaša prosečna mesečna potrošnja struje u kWh?

racun

Koliki je vaš procenat potrošnje električne energije u višoj tarifi?

Na početku druge strane računa za električnu energiju možete pronaći ovaj podatak za poslednji mesec. Ukoliko ništa ne unesete, prilikom kalkulacije podrazumevaće se da ovaj procenat iznosi 80%.

tarifa