O projektu

Organizatori - Ciljevi - Trajanje

Projekat „Promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u Srbiji“

Projekat Nemačke razvojne saradnje „Promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u Srbiji“ sprovodi Deutsche Gesellshaft für Internationale Zusammenarbeir(GIZ) zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike, kao glavnim političkim partnerom. Projekat je finansiran od strane nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), sa ciljem da se poboljša zakonodavni, institucionalni i tehnički okvir za veću upotrebu održivih energetskih tehnologija.

Konkretno, cilj projekta je promocija upotrebe održivih načina grejanja uz integrisana rešenja poput toplotnih pumpi, poboljšanje mera energetske efikasnosti koje doprinose energetskoj tranziciji u zgradama i integracija obnovljivih izvora energije kroz pristup kupac-proizvođač, koji korisnike električne energije pretvara u proizvođače ove energije iz solarnih fotonaponskih instalacija.


Kroz svoje aktivnosti, projekat podržava Ministarstvo rudarstva i energetike u definisanju i uspostavljanju regulatornog, tehničkog i finansijskog okvira za energetsku tranziciju u zgradama.

Uspostavljena je saradnja sa predstavnicima regionalnih i lokalnih nivoa vlasti u cilju ispitivanja tehničke i finansijske izvodljivosti održivih energetskih tehnologija u objektima. Na osnovu sprovedenih pilot projekata i sticanja iskustava na terenu, razvijeni su standardizovani modeli. Uporedno, u lokalnim samoupravama sprovodi se kampanja za podizanje svesti o energetskoj tranziciji u Srbiji.

Organizovane su mere izgradnje kapaciteta i kompetencija svih zainteresovanih strana. Pomoću razvoja materijala za obuku i obrazovnih programa sprovode se obuke na terenu za energetske menadžere u lokalnim samoupravama, instalatere fotonaponskih sistema i toplotnih pumpi, učenike srednjih škola i studente.

Trajanje projekta: januar 2022. – decembar 2025.

Glavni partner projekta je Ministarstvo rudarstva i energetike (MRE), koje aktivno podržava veće korišćenje obnovljivih izvora energije. Projekat takođe sarađuje sa zainteresovanim stranama iz privatnog sektora, kao i sa vlastima na regionalnom i lokalnom nivou, preko regionalnih razvojnih agencija i zainteresovanih opština i gradova.

Projekat „Promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u Srbiji“

U ime Vlade Savezne Republike Nemačke i Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ – Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ (u daljem tekstu: GIZ) sprovodi program „Promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u Srbiji” (u daljem tekstu: GIZ RE-EE) u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije kroz Sporazum o sprovođenju projekta sa Ministarstvom rudarstva i energetike.


Projekat GIZ RE-EE sprovodi se u periodu od januara 2022. godine do decembra 2024. godine. Projekat doprinosi ostvarivanju sledećih ciljeva Agende 2030: COR 7 (Pristupačna energije iz čistih izvora), COR 11 (Održivi gradovi i zajednice), COR 13 (Očuvanje klime). Opšti cilj GIZ RE-EE projekta je unapređenje pravnog, institucionalnog i tehničkog okvira za veću upotrebu tehnologija održive energije u Republici Srbiji.

Glavni cilj projekta je da pospeši korišćenje solarne energije za decentralizovanu proizvodnju energije, kroz podršku pristupu kupac-proizvođač. Projekat će istražiti mogućnosti za instalaciju solarnih fotonaponskih sistema na krovovima za korišćenje sopstveno proizvedene električne energije u domaćinstvima, stambenim zajednicama, javnim i privatnim zgradama.
Glavni partner projekta je Ministarstvo rudarstva i energetike (MRE), koje aktivno podržava veće korišćenje obnovljivih izvora energije. Projekat takođe sarađuje sa zainteresovanim stranama iz privatnog sektora, kao i sa vlastima na regionalnom i lokalnom nivou, preko regionalnih razvojnih agencija i zainteresovanih opština i gradova.

Opšti cilj projekta biće ostvaren kroz tri komponente projekta:

01

Politička podrška definisanju zakonodavnog i institucionalnog okvira u primeni pristupa kupac-proizvođač kao i podrška uspostavljanju korisnog i sveobuhvatnog sistema upravljanja podacima za obnovljive izvore energije

02

Razvoj standardizovanih tehničkih i finansijskih modela za korišćenje solarnih fotonaponskih sistema u različitim pristupima kupaca-proizvođača (domaćinstva, stambene zajednice, mala i srednja preduzeća, javne zgrade itd.) sprovođenjem konkretnih pilot projekata

03

Izgradnja kompetentnosti i kapaciteta relevantnih aktera kroz podizanje svesti, razvoj obuka i programa za povećano korišćenje solarne energije za sopstvenu potrošnju.
Glavni partner projekta je Ministarstvo rudarstva i energetike (MRE), koje aktivno podržava veće korišćenje obnovljivih izvora energije. Projekat takođe sarađuje sa zainteresovanim stranama iz privatnog sektora, kao i sa vlastima na regionalnom i lokalnom nivou, preko regionalnih razvojnih agencija i zainteresovanih opština i gradova.