O projektu

Organizatori - Ciljevi - Trajanje

Projekat „Promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u Srbiji“

U ime Vlade Savezne Republike Nemačke i Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ – Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ (u daljem tekstu: GIZ) sprovodi program „Promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u Srbiji” (u daljem tekstu: GIZ RE-EE) u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije kroz Sporazum o sprovođenju projekta sa Ministarstvom rudarstva i energetike.


Projekat GIZ RE-EE sprovodi se u periodu od januara 2022. godine do decembra 2024. godine. Projekat doprinosi ostvarivanju sledećih ciljeva Agende 2030: COR 7 (Pristupačna energije iz čistih izvora), COR 11 (Održivi gradovi i zajednice), COR 13 (Očuvanje klime). Opšti cilj GIZ RE-EE projekta je unapređenje pravnog, institucionalnog i tehničkog okvira za veću upotrebu tehnologija održive energije u Republici Srbiji.

Glavni cilj projekta je da pospeši korišćenje solarne energije za decentralizovanu proizvodnju energije, kroz podršku pristupu kupac-proizvođač. Projekat će istražiti mogućnosti za instalaciju solarnih fotonaponskih sistema na krovovima za korišćenje sopstveno proizvedene električne energije u domaćinstvima, stambenim zajednicama, javnim i privatnim zgradama.

Opšti cilj projekta biće ostvaren kroz tri komponente projekta:

01

Politička podrška definisanju zakonodavnog i institucionalnog okvira u primeni pristupa kupac-proizvođač kao i podrška uspostavljanju korisnog i sveobuhvatnog sistema upravljanja podacima za obnovljive izvore energije

02

Razvoj standardizovanih tehničkih i finansijskih modela za korišćenje solarnih fotonaponskih sistema u različitim pristupima kupaca-proizvođača (domaćinstva, stambene zajednice, mala i srednja preduzeća, javne zgrade itd.) sprovođenjem konkretnih pilot projekata

03

Izgradnja kompetentnosti i kapaciteta relevantnih aktera kroz podizanje svesti, razvoj obuka i programa za povećano korišćenje solarne energije za sopstvenu potrošnju.
Glavni partner projekta je Ministarstvo rudarstva i energetike (MRE), koje aktivno podržava veće korišćenje obnovljivih izvora energije. Projekat takođe sarađuje sa zainteresovanim stranama iz privatnog sektora, kao i sa vlastima na regionalnom i lokalnom nivou, preko regionalnih razvojnih agencija i zainteresovanih opština i gradova.