Solarni sistemi:

Sve na jednom mestu

Uz nekoliko lako dostupnih informacija izračunajte kapacitet solarnog sistema za vaše potrebe. Saznajte više o pravnim okvirima za priključenje sistema, mogućim izvođačima radova i opcijama za finsansiranje.

Izračunajte

Na jednostavan način otkrijte koliko bi vas koštala ugradnja solarnih sistema, kao i koliki bi bio pozitivan uticaj korišćenja solarne energije na vaše troškove.

Pronađite informacije

O procesu ugradnje solarnog sistema, izvođačima radova, kao i načinima finansiranja.

Saznajte više

O solarnom kalkulatoru

Solarni kalkulator je namenjen svim potencijalnim investitorima koji žele da ulažu u solarne sisteme. Kalkulator omogućava da se na jednostavan način dobiju informacije o potrebnoj snazi sistema u odnosu na potrošnju objekta i mogućem kapacitetu u odnosu na veličinu objekta. Rezultat proračuna daje informacije o tome kolika je potrebna investicija, kolike su moguće uštede i period isplativosti. Na sajtu se mogu pronaći informacije o proceduri za priključenje na mrežu/zameni brojila i potpisivanju ugovora o kupcu-proizvođaču sa EPS-om. Na kraju, investitori se mogu informisati o mogućim izvođačima radova i ponudama koje banke daju za finansiranje.

Sve što vam je potrebno na jednom mestu da biste došli do vašeg prvog solarnog sistema.

Benefiti ulaganja u solarne sisteme

Svet se trenutno bori sa energetskom krizom koja nije prva ove vrste, ali koja je dodatno otežana klimatskom, kao i ekonosmkom krizom u post-COVID okruženju. Investirati u sopstveni sistem za proizvodnju energije osim što omogućava dugoročno nezavisno, stabilno snabdevanje, omogućava i dugoročno smanjenje računa za električnu energiju kao i CO2 emisija. Investiranje u solarne sisteme omogućiće generacijama koje dolaze da žive u energetski decentralizovanom i zdravijem okruženju.
noun-utility-grid-4596742 1

Povećanje udela OIE u energetskom miksu Republike Srbije

Smanjenje troškova za električnu energiju

Smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte

Veća nezavisnost od promena cene električne energije

Sigurnost snabdevanja električnom energijom

Mogućnost povezivanja sa elektromobilnošću

noun-solar-energy-converting-4596731 1

Mogućnost povezivanja sa sistemom grejanja na električnu energiju

Više informacija o Solarnom kalkulatoru i benefitima ulaganja u solarne sisteme

Projekat „Promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u Srbiji“

Cilj ovog projekta je unapređenje pravnog, institucionalnog i tehničkog okvira za veću upotrebu tehnologija održive energije u Republici Srbiji.

Projekat će istražiti mogućnosti za instalaciju solarnih fotonaponskih sistema na krovovima za korišćenje sopstveno proizvedene električne energije u domaćinstvima, stambenim zajednicama, javnim i privatnim zgradama. Zahvaljujući ovome u budućnosti bi trebalo da dođe do pospešivanja korišćenja solarne energije za decentralizovanu proizvodnju.
Procedure
Domaćinstva
(Fizička lica)
Procedure
Stambene zajednice
Procedure
Ostali
(pravna lica, poslovne zgrade, industrijski objekti, farme, hladnjače, …)

Bavite se ugradnjom solarnih panela?

Prijavite se i dodaćemo vas na listu izvođača radova na našem sajtu. Tako će informacije vaše firme odmah biti vidljive vlasnicima domaćinstava koji razmatraju ili započinju proces prelaska na solarnu energiju.

Vaša banka odobrava kredite za ugradnju solarnih panela?

Prijavite se i dodaćemo vas na listu banaka na našem sajtu. Tako će informacije vaše banke odmah biti vidljive vlasnicima domaćinstava koji razmatraju ili započinju proces prelaska na solarnu energiju.

Prijatelji projekta: