Banke

Unesite podatke svoje banke i budite korak bliže svojim klijentima

Želite da Vaša banka bude na
našoj listi?

Izračunajte potrebni kapacitet instalacije kako biste
dobili što precizniju ponudu.

ProCredit banka se od 2006. godine bavi temom energetske efikasnosti, te je jedan od lidera kada je u pitanju finansiranje projekata koji se tiču obnovljivih izvora energije.

 

Čak 15% portfolija banke spada u zelene investicije. Do sada je finansirano 57 solarnih postrojenja u ukupnom iznosu od 13,5 miliona evra, od čega su 42 postrojenja za mala i srednja preduzeća, dok je 15 elektrana u privatnom vlasništvu.

 

ProCredit sarađuje sa proverenim i najbolje rangiranim dobavljačima u zemlji, a svojim klijentima nudi podrobnu tehničko-finansijsku analizu samog projekta.

 

Sve o uslovima kredita za energetsku efikasnost za stanovništvo, a u saradnji sa GEFF i EBRD, koji omogućavaju i do 20% povrata na investiciju, pronađite na ovom linku:

Krediti za energetsku efikasnost sa do 20% povracaja

 

Ponuda za biznis klijente nalazi se na ovom linku:

Krediti za solarne panele

“Erste Bank a.d. Novi Sad je najstarija finansijska institucija u zemlji, osnovana 1864. godine kao prva štedionica (Novosadska štedionica). Tokom 2005. godine, Novosadska banka je postala član Erste Grupe, koja je osnovana 1819. godine kao prva štedionica u Austriji. Mrežu Erste Banke u Srbiji danas čine 88 poslovnica za rad sa stanovništvom, kao i četiri komercijalna centra, u okviru kojih blizu 1.150 zaposlenih opslužuje preko 500.000 klijenata.

 

Naš fokus je na poslovanju sa stanovništvom, lokalnim zajednicama i malim i srednjim preduzećima. Insistiramo na brzini i kvalitetu usluga, i na taj način doprinosimo stabilnom i zdravom rastu naših klijenata. Nastavljamo sa širenjem baze zadovoljnih klijenata i povećavamo tržišno učešće u ključnim segmentima. Trudeći se da odgovorimo na sve potrebe naših klijenata, pomeramo granice u oblastima elektronskog bankarstva i kartičarstva na finansijskom tržištu Srbije. Erste Banka u Srbiji nastavlja da sledi principe svojih osnivača i pruža podršku klijentima da, verujući u svoje ideje i potencijale, donose dobre finansijske odluke – kako za sebe i svoje bližnje, tako i za rast i razvoj svojih poslovnih poduhvata. Da bismo pružili najbolju finansijsku podršku svojim klijentima, gradimo banku budućnosti.

 

Odgovoran pristup finansiranju suštinski je utkan u poslovanje Erste Banke i strateško opredeljenje da doprinosi održivoj budućnosti za klijente, zaposlene i zajednicu. Prepoznajući klimatske promene kao jedan od najvećih globalnih izazova današnjeg društva, Erste Banka je posvećena finansiranju različitih projekata energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Tema životne sredine je posebno osetljiva i važna, ona je jedan od ključnih stejkholdera koji „ne može da govori u svoje ime“. Upravo zato je Banka Strategijom društveno odgovornog poslovanja i Načelima zaštite životne sredine davno definisala ne samo svoju stratešku opredeljenost da se kontinuirano bavi pitanjem zaštite životne sredine, već i ambiciozne ciljeve i jasne smernice kako da ih ostvari. Iako ne spada u velike zagađivače kad je reč o direktnim i indirektnim uticajima poslovanja na životnu sredinu Erste Banka već godinama unazad prati i meri svoje uticaje u skladu sa svetskim tendencijama, sa ciljem da ih što preciznije identifikuje, ali i iz godine u godinu, umanjuje.

 

Kredit za energetsku efikasnost iz ebrd linije – Opis proizvoda

 

Kredit za energetsku efikasnost iz ebrd linije – Reprezentativni primer

 

Kredit za energetsku efikasnost iz ebrd linije – Koraci za prijavljivanje za kredit

 

Banca Intesa ad Beograd, članica Intesa Sanpaolo grupe, vodeća je banka na domaćem tržištu, pouzdan partner za 1,34 miliona klijenata, fizičkih i pravnih lica. Zahvaljujući jedinstvenom spoju digitalizacije poslovnih procesa i razvijene mreže od 147 ekspozitura širom Srbije, kao i stalnoj usmerenosti na potrebe građana i privrede, inovativnim proizvodima i usluzi najvišeg kvaliteta, banka ostvaruje stabilne rezultate u svim oblastima poslovanja.

 

Vodeći se ESG principima kao strateškim opredeljenjem proširila je svoju ponudu proizvoda i usluga namenskim kreditima za kupovinu i ugradnju tehnologija za unapređenje energetske efikasnosti stambenih objekata za fizička lica.Sredstva za finansiranje u iznosu od 5 miliona evra obezbedila je iz programa za zeleno finansiranje za Zapadni Balkan (GEFF II) Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

 

Kao novi proizvod pod okriljem koncepta Kruga održivih ideja, na kom banka zasniva projekte odgovornog i održivog poslovanja, kredit za unapređenje energetske efikanosti namenjen je ulaganjima u ugradnju zelenih tehnologija za domaćinstva, uključujući i postavljanje solarnih panela.

 

Kroz finansiranje koje možete otplaćivati na do 72 meseca po fiksnoj ili na do 95 meseci po varijabilnoj kamatnoj stopi, Banka vam, zahvaljujući podršci ulaganjima iz kreditne linije EBRD-a, pruža mogućnost da pored dugoročnih i trajnih ušteda u domu, ostvarite i do 20% povraćaja investicije.

 

Kako je neophodno da tehnologija čiju kupovinu želite da finansirate zadovoljava kriterijume GEFF Srbija, potrebno je da pre podnošenja zahteva za kredit proverite da li se nalazi na listi prihvatljivih proizvoda u okviru Tehnološkog selektora.

 

Saznajte više i podnesite zahtev za kredit za unapređenje energetske efikasnosti vašeg doma na sajtu Banca Intesa.