O solarnom kalkulatoru

Tehničko rešenje i podaci - O autoru

O tehničkom rešenju solarnog kalkulatora:

Ideja solarnog kalkulatora je da korisnici na jednostavan način uz nekoliko lako dostupnih informacija dobiju informaciju o tome koliki je sistem potreban za određenu potrošnju ili koliki je mogući sistem za određenu veličinu krova. Kalkulator daje rezultat o potrebnoj investiciji, mogućim uštedama i isplativosti investicije. Kako bi kalkulator bio dostupan i jednostavan za upotrebu sami rezultati imaju određena ograničenja koja su navedena na stranici rezultata. Detaljna procena investicije moguća je tek nakon dobijanja ponude od instalatera, tačna procena proizvodnje sistema je moguća tek nakon sagledavanja samog objekta, postojanja senke, tačnog nagiba, orijentacije i slično. Kako bi kalkulator bio jednostavan za korisnike i zahtevao što manji unos podataka, u pozadini su uključene određene pretpostavke kao sto je fiksna cena investicije u eur/kW za domaćinstva i druge korisnike koja je određena na osnovu prikupljanja ponuda od lokalnih instalatera. Kalkulator je takođe osmišljen tako da daje konzervativnu procenu, s toga je u proračunu za uštede uvažena samo cena električne energije, a ne i moguće smanjenje troškova u delu akciza i pristupa. S obzirom da su trenutne cene i dalje manje od tržišnih očekuje se da će procena isplativosti biti veća sa nadolazećim godinama, ipak moguće povećanje cene trenutno nije uključeno u procenu. Kako bi kalkulator bio što precizniji, uvažene su cene električne energije za domaćinstva u sve tri zone široke potrošnje (zelena, plava i crvena) dok su kod ostalih korisnika uzete u obzir samo cene električne energije na niskom naponu u višoj dnevnoj tarifi (s obzirom da je to period dana kada i solarni sistem fukcioniše). Cene koje su korišćene su bazirane prema poslednjem cenovniku EPS Snabdevanja. U ukupnim uštedama kalkulator uvažava opadanje efikasnosti panela kroz godine na osnovu prosečnih vrednosti smanjenja efikasnosti od 0.8% po godini. Za proračun moguće proizvodnje korišćena je baza sunčeve radijacije iz Globalnog Solarnog Atlasa koja uvažava gps koordinate korisnika. S obzirom da ova baza daje podatke samo za sisteme okrenute ka jugu, u samom proračunu uvažene su korekcije smanjenja za objekte koje su okrenute ka severu (-45%) ili istoku/zapadu (-20%). Ušteda emisije CO2 obračunava se na osnovu moguće uštede i faktora emisije CO2 za Srbiju koji je preuzet od Carbon footprint baze. Ukoliko je potreban sistem manji od mogućeg, uštede se obračunavaju za mogući sistem.
Autor i idejni tvorac Solarnog Kalkulatora:
Milena Milosavljević

O autoru: Milena Milosavljević

Solarni kalkulator je razvijen na osnovu dugoročnog iskustva autora u oblasti razvoja, analize i izgradnje solarnih sistema kako u Srbiji tako i internacionalno. Milena Milosavljević, je završila master studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odseku energetike. 2012-te godine Milena je dobila nagradu za treći najbolji diplomski rad u oblasti obnovljivih izvora energije i od tada se aktivno bavi temom energetske efikasnosti, zelenom energijom i uopšte odgovornim poslovanjem. Svoju karijeru u Srbiji započela je u energetskom sektoru ali se 2015-te godine pridružila ProCredit banci u Srbiji u odeljenju zelenog finansiranja, gde je aktivno učestvovala na više milionskim projekatima finansiranja obnovljivih izvora energije i sarađivala kako sa lokalnim tako i međunarodnim organizacijama i bankama kao što su GIZ, EBRD, GGF. Milena je doprinela i razvoju internih projekata Banke, kako postavljanju elektrane za sopstvenu potrošnju, tako i potpisivanju prvog ugovora sa garancijom porekla.
Od 2019-te godine Milena je bila deo zelenog vodećeg tima ProCredit Grupe u Frankfurtu gde je radila na mnogobrojnim inostranim projektima kao što su finansiranje 100 MW-tnog projekta energetske zajednice u Grčkoj, ali i mnogih projekata u Ukrajini, Makedoniji, Albaniji i ostalim delovima Zapadnog Balkana. Vodila je razvoj i izgradnju solarne elektrane za sopstvene potrebe ProCredit Grupe. Trenutno radi za jednu od svetskih vodećih kompanija u oblasti ESG kao Rukovodilac tima za Akcioni Plan Evropske Unije u oblasti zelenog finansiranja.