Solar Enverde

Kao integrator fotonaponskih elektrana, klijentima pružamo kompletan inženjering, tehničku i administrativnu uslugu kroz projekte po principu “ključ u ruke”. Postprodajnu podršku obezbeđujemo u toku celog “životnog ciklusa” elektrane, kroz održavanje u više ravni (korektivno, preventivno, proaktivno, prediktivno), kako bi kroz partnerski odnos omogućili klijentu da ostane fokusiran na svoj “core business”.

Vizija kompanije je da se uposli svaki potencijal u korišćenju obnovljivih izvora energije, a da posebno energija Sunca, kao izvora života, treba da bude dostupna svakom i da treba da bude iskorišćena na svakom mestu gde postoji potreba.

Solar Enverde čine eksperti sa iskustvom od preko 30 godina u energetskom menadžmentu i upravljanju kritičnom infrastrukturom, kao i sertifikovanom vođenju projekata, oplemenjeni stalno rastućim timom mladih stručnjaka kao izvorom svežih ideja. Deviza kojom se kompanija vodi je da se za bolje sutra rešenja traže već danas.

Sa ponosom postavljamo standarde u oblasti solarnih tehnologija, pružajući klijentima prilagođene sisteme za kuće, poslovne objekte i industriju. Naš kontinuirani uspeh proizilazi iz predanosti visokim standardima kvaliteta, stručnosti i održivosti.