Enel Tre Sorelle d.o.o

“Kompanija ENEL TRE SORELLE d.o.o osnovana je 2022. godine u Beogradu, kao ćerka domaće kompanije ENEL PS d.o.o. koja je na tržištu preko 28. godina. Osnovna delatnost kompanije jeste proizvodnja i izgradnja Solarnih elektrana. Sa ljudima od znanja i iskustva nudimo Inženjerske usluge i projektovanje, Izgradnju Solarnih Elektrana, Upravljanje projektom i Održavanje Solarne Elektrane. Naši Inženjeri koriste savremene sisteme za analizu osunčanosti. Izrađuju Vam predlog najboljeg rešenja i Elaborat o potencijalu sunčevog zračenja na Vašoj lokaciji sa izradom analize očekivane godišnje proizvodnje električne energije Solarne Elektrane, sa dodatnom analizom godišnje zarade i vremenom povraćaja

 

uloženih sredstava (ROI). Naši sertifikovani Inženjeri i Tehničari nakon usvojene ponude i dobijanja saglasnosti nadležnih organa izgrađuju Solarnu Elektranu na Vašoj lokaciji (na bilo kom zemljištu, kući, hali, garaži, nadstrešnici ili pakingu) prema projektnoj dokumentaciji. Pružamo Vam uslugu Project Menagmenta, malih i velikih infrastrukturnih projekata tokom celog procesa izgradnje Solarne Elektrane, sa osvrtom na pravilan izbor mesta izgradnje, poštovanje administrativnih procedura sa rešavanjem

 

problematike istih i dinamiički plan izgradnje Solarne Elektrane kako bi pratili svaki korak izgradnje. Pružamo Vam kompletnu uslugu monitoring izgrađene Solarne Elektrane putem aplikacije na Vašem uređaju i kompletnu uslugu preventivnog održavanja Solarne Elektrane.”