Erste Bank a.d. Novi Sad

“Erste Bank a.d. Novi Sad je najstarija finansijska institucija u zemlji, osnovana 1864. godine kao prva štedionica (Novosadska štedionica). Tokom 2005. godine, Novosadska banka je postala član Erste Grupe, koja je osnovana 1819. godine kao prva štedionica u Austriji. Mrežu Erste Banke u Srbiji danas čine 88 poslovnica za rad sa stanovništvom, kao i četiri komercijalna centra, u okviru kojih blizu 1.150 zaposlenih opslužuje preko 500.000 klijenata.

 

Naš fokus je na poslovanju sa stanovništvom, lokalnim zajednicama i malim i srednjim preduzećima. Insistiramo na brzini i kvalitetu usluga, i na taj način doprinosimo stabilnom i zdravom rastu naših klijenata. Nastavljamo sa širenjem baze zadovoljnih klijenata i povećavamo tržišno učešće u ključnim segmentima. Trudeći se da odgovorimo na sve potrebe naših klijenata, pomeramo granice u oblastima elektronskog bankarstva i kartičarstva na finansijskom tržištu Srbije. Erste Banka u Srbiji nastavlja da sledi principe svojih osnivača i pruža podršku klijentima da, verujući u svoje ideje i potencijale, donose dobre finansijske odluke – kako za sebe i svoje bližnje, tako i za rast i razvoj svojih poslovnih poduhvata. Da bismo pružili najbolju finansijsku podršku svojim klijentima, gradimo banku budućnosti.

 

Odgovoran pristup finansiranju suštinski je utkan u poslovanje Erste Banke i strateško opredeljenje da doprinosi održivoj budućnosti za klijente, zaposlene i zajednicu. Prepoznajući klimatske promene kao jedan od najvećih globalnih izazova današnjeg društva, Erste Banka je posvećena finansiranju različitih projekata energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Tema životne sredine je posebno osetljiva i važna, ona je jedan od ključnih stejkholdera koji „ne može da govori u svoje ime“. Upravo zato je Banka Strategijom društveno odgovornog poslovanja i Načelima zaštite životne sredine davno definisala ne samo svoju stratešku opredeljenost da se kontinuirano bavi pitanjem zaštite životne sredine, već i ambiciozne ciljeve i jasne smernice kako da ih ostvari. Iako ne spada u velike zagađivače kad je reč o direktnim i indirektnim uticajima poslovanja na životnu sredinu Erste Banka već godinama unazad prati i meri svoje uticaje u skladu sa svetskim tendencijama, sa ciljem da ih što preciznije identifikuje, ali i iz godine u godinu, umanjuje.

 

Kredit za energetsku efikasnost iz ebrd linije – Opis proizvoda

 

Kredit za energetsku efikasnost iz ebrd linije – Reprezentativni primer

 

Kredit za energetsku efikasnost iz ebrd linije – Koraci za prijavljivanje za kredit