Banca Intesa

Banca Intesa ad Beograd, članica Intesa Sanpaolo grupe, vodeća je banka na domaćem tržištu, pouzdan partner za 1,34 miliona klijenata, fizičkih i pravnih lica. Zahvaljujući jedinstvenom spoju digitalizacije poslovnih procesa i razvijene mreže od 147 ekspozitura širom Srbije, kao i stalnoj usmerenosti na potrebe građana i privrede, inovativnim proizvodima i usluzi najvišeg kvaliteta, banka ostvaruje stabilne rezultate u svim oblastima poslovanja.

 

Vodeći se ESG principima kao strateškim opredeljenjem proširila je svoju ponudu proizvoda i usluga namenskim kreditima za kupovinu i ugradnju tehnologija za unapređenje energetske efikasnosti stambenih objekata za fizička lica.Sredstva za finansiranje u iznosu od 5 miliona evra obezbedila je iz programa za zeleno finansiranje za Zapadni Balkan (GEFF II) Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

 

Kao novi proizvod pod okriljem koncepta Kruga održivih ideja, na kom banka zasniva projekte odgovornog i održivog poslovanja, kredit za unapređenje energetske efikanosti namenjen je ulaganjima u ugradnju zelenih tehnologija za domaćinstva, uključujući i postavljanje solarnih panela.

 

Kroz finansiranje koje možete otplaćivati na do 72 meseca po fiksnoj ili na do 95 meseci po varijabilnoj kamatnoj stopi, Banka vam, zahvaljujući podršci ulaganjima iz kreditne linije EBRD-a, pruža mogućnost da pored dugoročnih i trajnih ušteda u domu, ostvarite i do 20% povraćaja investicije.

 

Kako je neophodno da tehnologija čiju kupovinu želite da finansirate zadovoljava kriterijume GEFF Srbija, potrebno je da pre podnošenja zahteva za kredit proverite da li se nalazi na listi prihvatljivih proizvoda u okviru Tehnološkog selektora.

 

Saznajte više i podnesite zahtev za kredit za unapređenje energetske efikasnosti vašeg doma na sajtu Banca Intesa.